Grozs

Mēs priecājamies, ka esat izrādījis interesi par mūsu uzņēmumu un to, kā mēs rūpējamies par jūsu datiem. Klientu datu aizsardzības politika ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. SIA Pavasara studija tīmekļa vietnes – pavasarastudija.lv izmantošana ir iespējama, nenorādot personas datus; tomēr, ja datu subjekts vēlas izmantot īpašus uzņēmuma pakalpojumus, izmantojot mūsu vietni (piemēram, veikt pasūtījumu), varētu būt nepieciešama personas datu apstrāde. Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama un šādai apstrādei nav likumīga pamata, mēs parasti saņemam datu subjekta piekrišanu.

Personas datu apstrāde, piemēram, datu subjekta vārds, adrese, e-pasta adrese vai tālruņa numurs, vienmēr ir saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR) un saskaņā ar katras valsts datu aizsardzību noteikumi, kas piemērojami SIA Pavasara studija. Izmantojot šo datu aizsardzības deklarāciju, mūsu uzņēmums vēlas informēt klientus un viesus par to personas datu raksturu, apjomu un mērķi, kurus mēs vācam, izmantojam un kā mēs tos apstrādājam. Turklāt datu subjekti, izmantojot šo datu aizsardzības deklarāciju, tiek informēti par tiesībām, kuras viņiem ir tiesības.

Kā datu pārzinis SIA Pavasara studija ir izstrādājusi un ieviesusi daudzus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu klientu personas dati, kas tiek apstrādāti, izmantojot šo vietni, tiek aizsargāti un aizsargāti. Tomēr datu pārsūtīšanai internetā principā var būt nepilnības drošības jomā, tāpēc absolūta aizsardzība var nebūt garantēta. Šī iemesla dēļ katram datu subjektam ir iespēja klienta profila lapas sadaļā dzēst personas datus vai pārsūtīt datus, nosūtot mums pieprasījumu pa e-pastu vai oficiālu vēstuli.

Mēs priecājamies, ka esat izrādījis interesi par mūsu uzņēmumu un to, kā mēs rūpējamies par jūsu datiem. Klientu datu aizsardzības politika ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. SIA Pavasara studija tīmekļa vietnes – pavasarastudija.lv izmantošana ir iespējama, nenorādot personas datus; tomēr, ja datu subjekts vēlas izmantot īpašus uzņēmuma pakalpojumus, izmantojot mūsu vietni (piemēram, veikt pasūtījumu), varētu būt nepieciešama personas datu apstrāde. Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama un šādai apstrādei nav likumīga pamata, mēs parasti saņemam datu subjekta piekrišanu.

Personas datu apstrāde, piemēram, datu subjekta vārds, adrese, e-pasta adrese vai tālruņa numurs, vienmēr ir saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR) un saskaņā ar katras valsts datu aizsardzību noteikumi, kas piemērojami SIA Pavasara studija. Izmantojot šo datu aizsardzības deklarāciju, mūsu uzņēmums vēlas informēt klientus un viesus par to personas datu raksturu, apjomu un mērķi, kurus mēs vācam,

1. DEFINĪCIJAS

SIA “Pavasara studija” datu aizsardzības deklarācija ir balstīta uz noteikumiem, kurus Eiropas likumdevējs lieto Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) pieņemšanai. Mūsu datu aizsardzības deklarācijai jābūt salasāmai un saprotamai plašākai sabiedrībai, kā arī klientiem un biznesa partneriem. Lai to nodrošinātu, vispirms ir nepieciešams izskaidrot izmantoto terminoloģiju.

Šajā datu aizsardzības deklarācijā mēs cita starpā izmantojam šādus terminus:

A) PERSONAS DATI

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjektu”). Identificējama fiziska persona ir persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz tādu identifikatoru kā vārds, identifikācijas numurs, atrašanās vietas dati, tiešsaistes identifikators vai viens vai vairāki faktori, kas raksturīgi fiziskai, fizioloģiskai, šīs fiziskās personas ģenētiskā, garīgā, ekonomiskā, kultūras vai sociālā identitāte.

B) DATU PRIEKŠMETS

Datu subjekts ir jebkura identificēta vai identificējama fiziska persona, kuras personas datus apstrādā par apstrādi atbildīgais pārzinis.

C) APSTRĀDE

Apstrāde ir jebkura darbība vai darbību kopums, kas tiek veikts ar personas datiem vai personas datu kopām, neatkarīgi no tā, vai tos veic automatizēti vai ne, piemēram, vākšana, reģistrēšana, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, izguve, konsultēšana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot pieejamu, pielīdzināšana vai kombinācija, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana

D) Apstrādes ierobežošana

Apstrādes ierobežošana ir uzglabāto personas datu marķēšana ar mērķi ierobežot to apstrādi nākotnē.

E) PROFILĒŠANA

Profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas sastāv no personas datu izmantošanas, lai novērtētu noteiktus personiskos aspektus, kas saistīti ar fizisku personu, jo īpaši, lai analizētu vai prognozētu aspektus, kas attiecas uz šīs fiziskās personas sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, veselību, personiskajām vēlmēm. , intereses, uzticamība, izturēšanās, atrašanās vieta vai kustība.

F) PSEIDONIMIZĀCIJA

Pseidonimizācija ir personas datu apstrāde tādā veidā, ka personas datus vairs nevar attiecināt uz konkrētu datu subjektu, neizmantojot papildu informāciju, ar nosacījumu, ka šāda papildu informācija tiek glabāta atsevišķi un uz to attiecas tehniski un organizatoriski pasākumi, lai nodrošinātu ka personas dati netiek attiecināti uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

G) KONTROLĒTĀJS VAI KONTROLIERIS, KURŠ ATBILD PAR APSTRĀDI

Pārzinis vai pārzinis, kas atbildīgs par apstrādi, ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopā ar citiem nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus; ja šādas apstrādes mērķus un līdzekļus nosaka Savienības vai dalībvalsts tiesību akti, pārzini vai īpašus tā iecelšanas kritērijus var paredzēt Savienības vai dalībvalsts tiesību akti.

H) PROCESORS

Apstrādātājs ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

I) SAŅĒMĒJS

Saņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kurai personas dati tiek atklāti neatkarīgi no tā, vai tā ir trešā puse. Tomēr valsts iestādes, kuras var saņemt personas datus īpašas izmeklēšanas ietvaros saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, netiek uzskatītas par saņēmējām; šo datu apstrāde, ko veic šīs valsts iestādes, atbilst piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem atbilstoši apstrādes mērķiem.

J) TREŠĀ PUSE

Trešā puse ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai struktūra, kas nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.

K) PIEKRISANA

Datu subjekta piekrišana ir jebkura brīvi dota, konkrēta, informēta un nepārprotama norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš vai viņa ar paziņojumu vai skaidru apstiprinošu darbību apzīmē piekrišanu ar viņu saistīto personas datu apstrādei.

2. KONTROLĒTĀJA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pārzinis Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR), citu Eiropas Savienības dalībvalstīs piemērojamo datu aizsardzības likumu un citu ar datu aizsardzību saistīto noteikumu vajadzībām ir:

SIA “Pavasara studija”

Reģ. Nr: 40203152510

PVN reģ. Nr: LV40203152510

Juridiskās adreses adrese: Juglas iela 2k-1-4, Jūrmala, LV-2015, Latvija

AS “SWEDBANK”, SWIFT: HABALV22

Bankas konts (EUR): LV77HABA0551045335849

Tālr .: + 371 2204 9000

E-pasts: pavasarastudija@gmail.com

Vietne: pavasarastudija.lv

3. ATBILDĪGĀ PAR DATU AIZSARDZĪBAS NOSAUKUMS UN ADRESE

Atbildīgais par datu aizsardzību ir:

Inese Prisjolkova

SIA “Pavasara studija”

Juridiskās adreses adrese: Juglas iela 2k-1-4, Jūrmala, LV-2015, Latvija

Tālr .: + 371 2204 9000

E-pasts: inese.prisjolkova@gmail.com

Vietne: pavasarastudija.lv

Jebkurš datu subjekts var jebkurā laikā tieši sazināties ar mūsu datu aizsardzības atbildīgo personu, uzdodot visus jautājumus un ierosinājumus par datu aizsardzību.

4. Sīkdatnes

SIA Pavasara studija interneta lapās tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes ir teksta faili, kas tiek glabāti datorsistēmā, izmantojot interneta pārlūku.

Daudzās interneta vietnēs un serveros tiek izmantotas sīkdatnes. Daudzos sīkfailos ir tā sauktais sīkfailu ID. Sīkdatnes ID ir unikāls sīkfaila identifikators. Tas sastāv no rakstzīmju virknes, caur kuru interneta lapas un serverus var piešķirt konkrētajam interneta pārlūkam, kurā tika saglabāta sīkdatne. Tas ļauj apmeklētajām interneta vietnēm un serveriem atšķirt atsevišķu priekšmetu pārlūkprogrammu no citiem interneta pārlūkiem, kas satur citas sīkdatnes. Konkrētu interneta pārlūku var atpazīt un identificēt, izmantojot unikālo sīkfaila ID.

Izmantojot sīkdatnes, SIA Pavasara studija šīs vietnes lietotājiem var nodrošināt lietotājiem draudzīgākus pakalpojumus, kas nebūtu iespējami bez sīkfailu iestatīšanas.

Izmantojot sīkfailu, informāciju un piedāvājumus mūsu vietnē var optimizēt, ņemot vērā lietotāju. Sīkdatnes ļauj mums, kā jau minēts iepriekš, atpazīt mūsu vietnes lietotājus. Šīs atzīšanas mērķis ir atvieglot lietotājiem mūsu vietnes izmantošanu. Vietnes lietotājs, kurš izmanto sīkdatnes, piem. nav jāievada piekļuves dati katru reizi, kad tiek atvērta vietne, jo vietne to pārņem, un tādējādi sīkdatne tiek saglabāta lietotāja datorsistēmā. Cits piemērs ir iepirkšanās groza sīkdatne tiešsaistes veikalā. Interneta veikals atceras rakstus, kurus klients ar sīkdatnes starpniecību ievietojis virtuālajā iepirkumu grozā.

Datu subjekts jebkurā laikā var novērst sīkfailu iestatīšanu, izmantojot mūsu vietni, izmantojot atbilstošu izmantotā interneta pārlūka iestatījumu, un tādējādi var neatgriezeniski atteikt sīkfailu iestatīšanu. Turklāt jau iestatītās sīkdatnes var jebkurā laikā izdzēst, izmantojot interneta pārlūku vai citas programmatūras programmas. Tas ir iespējams visās populārajās interneta pārlūkprogrammās. Ja datu subjekts deaktivizē sīkfailu iestatīšanu izmantotajā interneta pārlūkprogrammā, ne visas mūsu vietnes funkcijas var būt pilnībā izmantojamas.

5. VISPĀRĪGU DATU UN INFORMĀCIJAS VĀKŠANA

Kad datu subjekts vai automatizēta sistēma izsauc vietni, SIA Pavasara studija vietne apkopo virkni vispārīgu datu un informācijas. Šie vispārīgie dati un informācija tiek glabāti servera žurnāla failos. Apkopotie var būt (1) izmantotie pārlūka veidi un versijas, (2) piekļuves sistēmas izmantotā operētājsistēma, (3) vietne, no kuras piekļuves sistēma nonāk mūsu vietnē (tā sauktie novirzītāji), (4) – tīmekļa vietnes, (5) piekļuves datums un laiks interneta vietnei, (6) interneta protokola adrese (IP adrese), (7) piekļuves sistēmas interneta pakalpojumu sniedzējs un (8) visi citi līdzīgi dati un informācija, kuru var izmantot uzbrukumu gadījumā mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmām.

Izmantojot šos vispārīgos datus un informāciju, SIA Pavasara studija neizdara nekādus secinājumus par datu subjektu. Drīzāk šī informācija ir nepieciešama, lai (1) pareizi piegādātu mūsu vietnes saturu, (2) optimizētu mūsu vietnes saturu, kā arī tās reklāmu, (3) nodrošinātu mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu un vietņu tehnoloģiju ilgtermiņa dzīvotspēju. un (4) sniedz tiesībaizsardzības iestādēm informāciju, kas nepieciešama kriminālvajāšanai kiberuzbrukuma gadījumā. Tādēļ SIA Pavasara studija statistiski analizē anonīmi apkopotos datus un informāciju, lai palielinātu mūsu uzņēmuma datu aizsardzību un datu drošību un nodrošinātu optimālu apstrādājamo personas datu aizsardzības līmeni. Servera žurnāla failu anonīmi dati tiek glabāti atsevišķi no visiem personas datiem, kurus sniedzis datu subjekts.

6. REĢISTRĀCIJA MŪSU MĀJAS LAPĀ

Datu subjektam ir iespēja reģistrēties pārziņa vietnē, norādot personas datus. Kādus personas datus nosūta kontrolierim, nosaka attiecīgā reģistrācijai izmantotā ievades maska. Datu subjekta ievadītos personas datus vāc un glabā tikai pārzinis iekšējai lietošanai un savām vajadzībām. Pārzinis var pieprasīt pārsūtīšanu vienam vai vairākiem apstrādātājiem (piemēram, pakomātu pakalpojums), kas personas datus arī izmanto iekšējam mērķim, kas attiecināms uz pārzini.

Reģistrējoties kontroliera vietnē, tiek saglabāta arī IP adrese, kuru piešķīris interneta pakalpojumu sniedzējs (ISP) un kuru izmantoja datu subjekts, – reģistrācijas datums un laiks. Šo datu glabāšana notiek, ņemot vērā to, ka tas ir vienīgais veids, kā novērst mūsu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu un, ja nepieciešams, ļaut izmeklēt izdarītos pārkāpumus. Ciktāl šo datu glabāšana ir nepieciešama kontroliera drošībai. Šie dati netiek nodoti trešajām personām, ja vien nav likumā noteiktas saistības par datu nodošanu vai ja pārsūtīšana kalpo kriminālvajāšanas mērķim.

Datu subjekta reģistrācija, brīvprātīgi norādot personas datus, ir paredzēta, lai pārzinis varētu piedāvāt datu subjekta saturu vai pakalpojumus, kurus attiecīgā jautājuma rakstura dēļ var piedāvāt tikai reģistrētiem lietotājiem. Reģistrētās personas var jebkurā laikā mainīt reģistrācijas laikā norādītos personas datus vai arī tos pilnībā izdzēst no pārziņa datu krājuma.

Datu pārzinis jebkurā laikā pēc pieprasījuma katram datu subjektam sniedz informāciju par to, kādi personas dati tiek glabāti par datu subjektu. Turklāt datu pārzinis pēc datu subjekta pieprasījuma vai norādījuma izlabo vai izdzēš personas datus, ciktāl nav likumā noteikto glabāšanas pienākumu. Datu subjektam šajā sakarā kā kontaktpersonas ir pieejami visi pārziņa darbinieki.

7. SAZIŅAS IESPĒJAS VIETNĒ

SIA Pavasara studija mājas lapā ir informācija, kas ļauj ātri elektroniski sazināties ar mūsu uzņēmumu, kā arī tieši sazināties ar mums, kurā ir iekļauta arī tā sauktā elektroniskā pasta (e-pasta adrese) galvenā adrese. Ja datu subjekts sazinās ar pārzini pa e-pastu vai izmantojot kontakta veidlapu, datu subjekta pārsūtītie personas dati tiek automātiski saglabāti. Šādi personas dati, ko datu subjekts brīvprātīgi pārsūta datu pārzinim, tiek glabāti nolūkā apstrādāt vai sazināties ar datu subjektu. Šie personas dati netiek pārsūtīti trešajām personām.

8. KOMENTĀRI FUNKCIJA TĪMEKĻA VIETNES BLOGĀ

SIA Pavasara studija piedāvā lietotājiem iespēju atstāt individuālus komentārus par atsevišķiem emuāra ieguldījumiem emuārā, kas atrodas kontroliera vietnē. Emuārs ir tīmeklī pieejams, publiski pieejams portāls, caur kuru viens vai vairāki cilvēki, kurus sauc par emuāru autoriem vai tīmekļa emuāru autoriem, var publicēt rakstus vai pierakstīt domas tā sauktajos blogpostos. Emuāra ziņas parasti var komentēt trešās personas.

Ja datu subjekts atstāj komentāru šajā vietnē publicētajā emuārā, tiek saglabāti un publicēti arī datu subjekta izteiktie komentāri, kā arī informācija par komentāra datumu un par lietotāja (pseidonīmu), kuru izvēlējies datu subjekts. . Turklāt tiek reģistrēta arī IP adrese, ko interneta pakalpojumu sniedzējs (IPS) ir piešķīris datu subjektam. Šī IP adreses glabāšana notiek drošības apsvērumu dēļ un gadījumā, ja datu subjekts pārkāpj trešo personu tiesības vai ievieto nelikumīgu saturu, izmantojot doto komentāru. Tādēļ šo personas datu glabāšana ir datu pārziņa interesēs, lai pārkāpuma gadījumā viņš varētu attaisnot. Šie savāktie personas dati netiks nodoti trešajām personām, ja vien šāda pārsūtīšana nav nepieciešama likumā vai tā nav paredzēta datu pārziņa aizstāvībai.

9. DATU UN PERSONAS DATU DZĒŠANA

Datu pārzinis apstrādā un uzglabā datu subjekta personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu glabāšanas mērķi, vai arī tiktāl, ciktāl to atļauj Eiropas likumdevējs vai citi likumdevēji likumos vai noteikumos, uz kuriem attiecas pārzinis uz.

Ja glabāšanas mērķis nav piemērojams vai ja beidzas Eiropas likumdevēja vai cita kompetentā likumdevēja noteiktais glabāšanas laiks, personas dati tiek regulāri bloķēti vai dzēsti saskaņā ar likumdošanas prasībām.

10. DATU PRIEKŠMETA TIESĪBAS

A) APSTIPRINĀŠANAS TIESĪBAS

Katram datu subjektam ir Eiropas likumdevēja piešķirtās tiesības saņemt no pārziņa apstiprinājumu par to, vai tiek apstrādāti ar viņu saistītie personas dati. Ja datu subjekts vēlas izmantot šīs apstiprinājuma tiesības, viņš jebkurā laikā var sazināties ar jebkuru pārziņa darbinieku.

B) PIEKĻUVES TIESĪBAS

Katram datu subjektam ir Eiropas likumdevēja piešķirtās tiesības iegūt no pārziņa bezmaksas informāciju par saviem glabātajiem personas datiem un šīs informācijas kopiju. Turklāt Eiropas direktīvas un regulas nodrošina datu subjektam piekļuvi šādai informācijai:

– apstrādes mērķi;

– attiecīgās personas datu kategorijas;

– saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kuriem personas dati ir vai tiks izpausti, jo īpaši saņēmēji trešās valstīs vai starptautiskās organizācijās;

– ja iespējams, paredzamais periods, kurā personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, kas izmantoti šī perioda noteikšanai;

– pastāv tiesības pieprasīt no pārziņa personas datu labošanu vai dzēšanu vai personas datu apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu vai iebilst pret šādu apstrādi;

– tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē;

– ja personas dati netiek vākti no datu subjekta, jebkura pieejamā informācija par to avotu;

– automatizētas lēmumu pieņemšanas, tostarp profilēšanas, esamība, kas minēta GDPR 22. panta 1. un 4. punktā, un vismaz šajos gadījumos būtiska informācija par iesaistīto loģiku, kā arī nozīmīgums un paredzamās sekas datu apstrādei.

Turklāt datu subjektam ir tiesības iegūt informāciju par to, vai personas dati tiek pārsūtīti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju. Tādā gadījumā datu subjektam ir tiesības būt informētam par atbilstošajiem drošības pasākumiem saistībā ar pārsūtīšanu.

Ja datu subjekts vēlas izmantot šīs piekļuves tiesības, viņš jebkurā laikā var sazināties ar jebkuru pārziņa darbinieku.

C) TIESĪBAS UZ LABOŠANU

Katram datu subjektam ir Eiropas likumdevēja piešķirtās tiesības bez nepamatotas kavēšanās pieprasīt no pārziņa izlabot neprecīzus personas datus, kas attiecas uz viņu. Ņemot vērā apstrādes mērķus, datu subjektam ir tiesības uz nepilnīgu personas datu aizpildīšanu, tostarp sniedzot papildu paziņojumu.

Ja datu subjekts vēlas izmantot šīs tiesības uz labošanu, viņš vai viņa jebkurā laikā var sazināties ar jebkuru pārziņa darbinieku.

D) TIESĪBAS IZDZĒST DATUS

Katram datu subjektam ir Eiropas likumdevēja piešķirtās tiesības bez pārmērīgas kavēšanās panākt, lai pārzinis izdzēstu ar viņu saistītos personas datus, un pārziņa pienākums ir bez liekas kavēšanās izdzēst personas datus, ja ir kāds no šiem iemesliem piemēro, ja vien apstrāde nav nepieciešama:

– Personas dati vairs nav vajadzīgi tiem mērķiem, kuriem tie tika vākti vai kā citādi apstrādāti.

– Datu subjekts atsauc piekrišanu, kuras pamatā ir apstrāde saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai GDPR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, un ja nav citas juridiskas apstrādes pamats.

– Datu subjekts iebilst pret apstrādi saskaņā ar GDPR 21. panta 1. punktu, un apstrādei nav primāru likumīgu iemeslu, vai arī datu subjekts iebilst pret apstrādi saskaņā ar GDPR 21. panta 2. punktu.

– Personas dati ir apstrādāti nelikumīgi.

– Personas dati ir jāizdzēš, lai izpildītu pārzinim pakļauto juridisko pienākumu Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos.

– Personas dati ir apkopoti saistībā ar GDPR 8. panta 1. punktā minēto informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvājumu.

Ja ir spēkā kāds no iepriekš minētajiem iemesliem un datu subjekts vēlas pieprasīt SIA “Pavasara studija” glabāto personas datu dzēšanu, viņš jebkurā laikā var sazināties ar jebkuru pārziņa darbinieku. SIA Pavasara studija darbinieks nekavējoties nodrošina, ka dzēšanas pieprasījums tiek izpildīts nekavējoties.

Ja pārzinis ir publiskojis personas datus un viņam saskaņā ar 17. panta 1. punktu ir pienākums dzēst personas datus, pārzinis, ņemot vērā pieejamo tehnoloģiju un ieviešanas izmaksas, veic pamatotus pasākumus, tostarp tehniskus pasākumus, lai informētu citus pārziņi, kas apstrādā personas datus, par kuriem datu subjekts ir pieprasījis, lai šādi pārziņi dzēš jebkādas saites ar šiem personas datiem vai kopijas vai kopijas, ja vien apstrāde nav nepieciešama. SIA Pavasara studija darbinieki individuālos gadījumos organizēs nepieciešamos pasākumus.

E) APSTRĀDES TIESĪBAS

Katram datu subjektam ir Eiropas likumdevēja piešķirtās tiesības iegūt pārziņa apstrādes ierobežojumus, ja tiek piemērots viens no šiem nosacījumiem:

– Datu subjekts apstrīd personas datu pareizību uz laiku, kas kontrolierim ļauj pārbaudīt personas datu pareizību.

– Apstrāde ir nelikumīga, un datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tā vietā pieprasa to izmantošanas ierobežošanu.

– Pārzinim vairs nav vajadzīgi personas dati apstrādes nolūkos, bet datu subjekts tos pieprasa juridisku prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai.

– Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi saskaņā ar GDPR 21. panta 1. punktu, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa likumīgais pamatojums ir svarīgāks par datu subjekta pamatojumu.

Ja kāds no iepriekšminētajiem nosacījumiem ir izpildīts un datu subjekts vēlas pieprasīt ierobežot personas datu apstrādi, ko glabā SIA “Pavasara studija”, viņš jebkurā laikā var sazināties ar jebkuru pārziņa darbinieku. SIA Pavasara studija darbinieks organizēs apstrādes ierobežošanu.

F) TIESĪBAS SAŅET SAVUS SNIEGTOS DATUS

Katram datu subjektam ir tiesības, ko piešķir Eiropas likumdevējs, saņemt strukturētā, parasti lietotā un mašīnlasāmā formātā personas datus, kas par viņu ir sniegti pārzinim. Viņam vai viņai ir tiesības nosūtīt šos datus citam pārzinim, netraucējot pārzinim, kuram sniegti personas dati, ja vien apstrāde ir balstīta uz piekrišanu saskaņā ar Līguma 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu. GDPR vai GDPR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu vai uz līguma saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, un apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem, ja vien apstrāde nav nepieciešama, lai veiktu uzdevumu, kas veikts sabiedrības interesēs, vai kontrolierim uzticētās valsts pilnvaras īstenošanā.

Turklāt, īstenojot savas tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar GDPR 20. panta 1. punktu, datu subjektam ir tiesības uz personas datu pārsūtīšanu tieši no viena pārziņa citam, ja tas ir tehniski iespējams un kad tas nav darāms. negatīvi ietekmēt citu tiesības un brīvības.

Lai aizstāvētu tiesības uz datu pārnesamību, datu subjekts jebkurā laikā var sazināties ar jebkuru SIA Pavasara studija darbinieku.

G) TIESĪBAS UZ OBJEKTIVITĀTI

Katram datu subjektam ir Eiropas likumdevēja piešķirtās tiesības jebkurā laikā iebilst, pamatojoties uz viņa vai viņas konkrēto situāciju, uz personas datu apstrādi, kas attiecas uz viņu, pamatojoties uz e) vai f) punktu. ) GDPR 6. panta 1. punktā. Tas attiecas arī uz profilēšanu, pamatojoties uz šiem noteikumiem.

SIA Pavasara studija iebilduma gadījumā vairs neapstrādā personas datus, ja vien mēs nevaram pierādīt, ka apstrādei ir pārliecinoši leģitīmi iemesli, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, kā arī par nodibināšanu, izmantošanu vai aizstāvēšanu. juridisko prasību.

Ja SIA Pavasara studija apstrādā personas datus tiešā mārketinga nolūkos, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret personas datu apstrādi, kas attiecas uz viņu šādai mārketingai. Tas attiecas uz profilēšanu tiktāl, ciktāl tas ir saistīts ar šādu tiešo mārketingu. Ja datu subjekts iebilst pret SIA “Pavasara studija” par apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, SIA “Pavasara studija” vairs neapstrādās personas datus šiem nolūkiem.

Turklāt datu subjektam ir tiesības, pamatojoties uz viņa vai viņas konkrēto situāciju, iebilst pret personas datu apstrādi, ko SIA “Pavasara studija” veic zinātniskiem vai vēsturiskiem pētījumiem vai statistikas vajadzībām saskaņā ar GDPR 89. panta 1. punkts, ja vien apstrāde nav nepieciešama, lai veiktu uzdevumu, kas veikts sabiedrības interešu dēļ.

Lai izmantotu tiesības iebilst, datu subjekts var sazināties ar jebkuru SIA Pavasara studija darbinieku. Turklāt datu subjekts ir brīvs saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu izmantošanu un neatkarīgi no Direktīvas 2002/58 / EK , izmantot savas tiesības iebilst automātiski, izmantojot tehniskās specifikācijas.

H) AUTOMATIZĒTA INDIVIDUĀLA LĒMUMU PIEŅEMŠANA, IESKAITOT PROFILĒŠANU

Katram datu subjektam ir Eiropas likumdevēja piešķirtās tiesības nepakļauties lēmumam, kas balstīts tikai uz automatizētu apstrādi, ieskaitot profilēšanu, kas uz viņu rada tiesiskas sekas vai līdzīgi būtiski ietekmē viņu, kamēr lēmums tiek pieņemts 1) nav nepieciešams, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp datu subjektu un datu pārzini, vai 2) nav atļauts saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, kas attiecas uz pārzini un kas arī nosaka nosaka piemērotus pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta tiesības, brīvības un likumīgās intereses, vai (3) nav balstīts uz datu subjekta nepārprotamu piekrišanu.

Ja lēmums (1) ir nepieciešams, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp datu subjektu un datu pārzini, vai (2) tas ir balstīts uz datu subjekta nepārprotamu piekrišanu, SIA Pavasara studija īsteno piemērotus pasākumi, lai aizsargātu datu subjekta tiesības un brīvības un likumīgās intereses, vismaz tiesības iegūt pārziņa cilvēcisku iejaukšanos, paust savu viedokli un apstrīdēt lēmumu.

Ja datu subjekts vēlas izmantot tiesības uz automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu, viņš vai viņa jebkurā laikā var sazināties ar jebkuru SIA Pavasara studija darbinieku.

I) TIESĪBAS ATCELT PIEKRISANU DATU AIZSARDZĪBAI

Katram datu subjektam ir tiesības, ko piešķir Eiropas likumdevējs, jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei.

Ja datu subjekts vēlas izmantot tiesības atsaukt piekrišanu, viņš vai viņa jebkurā laikā var sazināties ar jebkuru SIA Pavasara studija darbinieku.

11. DATU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI PAR FACEBOOK PIEMĒROŠANU UN LIETOŠANU

Šajā vietnē kontrolieris ir integrējis uzņēmuma Facebook komponentus. Facebook ir sociālais tīkls.

Sociālais tīkls ir vieta sociālajām sanāksmēm internetā, tiešsaistes kopiena, kas lietotājiem parasti ļauj sazināties savā starpā un mijiedarboties virtuālajā telpā. Sociālais tīkls var kalpot kā platforma viedokļu un pieredzes apmaiņai vai ļaut interneta kopienai sniegt personisku vai ar uzņēmējdarbību saistītu informāciju. Facebook ļauj sociālo tīklu lietotājiem iekļaut draugu pieprasījumos privātu profilu izveidi, augšupielādēt fotoattēlus un tīklu.

Facebook darbības uzņēmums ir Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Amerikas Savienotās Valstis. Ja persona dzīvo ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm vai Kanādas, pārzinis ir Facebook Ireland Ltd., Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Katru reizi izsaucot vienu no šīs interneta vietnes atsevišķajām lappusēm, kuru pārvalda kontrolieris un kurā tika integrēts Facebook komponents (Facebook spraudņi), datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmas tīmekļa pārlūks tiek automātiski tiek aicināts lejupielādēt Facebook atbilstošā Facebook komponenta displeju, izmantojot Facebook komponentu. Visu Facebook spraudņu pārskats ir pieejams vietnē https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Šīs tehniskās procedūras laikā Facebook tiek informēts par to, kādu konkrētu mūsu vietnes apakšvietni datu subjekts apmeklēja.

Ja datu subjekts ir pieteicies vienlaicīgi Facebook, Facebook ar katru datu subjekta izsaukumu uz mūsu vietni un visu viņu uzturēšanās laiku mūsu interneta vietnē atklāj, kuru konkrēto mūsu interneta vietni lapu apmeklēja datu subjekts. Šī informācija tiek apkopota, izmantojot Facebook komponentu, un ir saistīta ar attiecīgo datu subjekta Facebook kontu. Ja datu subjekts noklikšķina uz vienas no mūsu vietnē integrētajām Facebook pogām, piem. pogu “Patīk” vai ja datu subjekts iesniedz komentāru, tad Facebook šo informāciju saskaņo ar datu subjekta personīgo Facebook lietotāja kontu un saglabā personas datus.

Izmantojot Facebook komponentu, Facebook vienmēr saņem informāciju par datu subjekta apmeklējumu mūsu vietnē, ikreiz, kad datu subjekts tiek pieteikts vienlaikus Facebook vietnē, kad tiek izsaukta mūsu vietne. Tas notiek neatkarīgi no tā, vai datu subjekts noklikšķina uz Facebook komponenta vai nē. Ja šāda informācijas pārsūtīšana uz Facebook nav vēlama datu subjektam, viņš vai viņa to var novērst, pirms atteikšanās no mūsu vietnes iziet no sava Facebook konta.

Facebook publicētajā datu aizsardzības vadlīnijā, kas ir pieejama vietnē https://facebook.com/about/privacy/, ir sniegta informācija par personas datu vākšanu, apstrādi un izmantošanu, ko veic Facebook. Turklāt tur ir paskaidrots, kādas iestatīšanas opcijas Facebook piedāvā, lai aizsargātu datu subjekta privātumu. Turklāt ir pieejamas dažādas konfigurācijas opcijas, kas ļauj novērst datu pārraidi uz Facebook. Datu subjekts var izmantot šīs lietojumprogrammas, lai novērstu datu pārsūtīšanu uz Facebook.

12. DATU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI PAR GOOGLE ANALĪTIKU PIEMĒROŠANU UN LIETOŠANU (AR ANONIZĒŠANAS FUNKCIJU)

Šajā vietnē kontrolieris ir integrējis Google Analytics komponentu (ar anonimizētāja funkciju). Google Analytics ir tīmekļa analīzes pakalpojums. Tīmekļa analīze ir datu vākšana, apkopošana un analīze par vietņu apmeklētāju rīcību. Tīmekļa analīzes dienests, cita starpā, apkopo datus par vietni, no kuras persona nākusi (tā sauktais novirzītājs), kuras apakšlapas tika apmeklētas vai cik bieži un uz kādu laiku tika apskatīta apakšlapa. Tīmekļa analīzi galvenokārt izmanto vietnes optimizēšanai un interneta reklāmas izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanai.

Google Analytics komponenta operators ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Amerikas Savienotās Valstis.

Tīmekļa analīzei, izmantojot Google Analytics, kontrolieris izmanto lietojumprogrammu “_gat. _AnonymizeIp”. Izmantojot šo lietojumprogrammu, Google saīsina datu subjekta interneta savienojuma IP adresi un anonimizē, piekļūstot mūsu vietnēm no Eiropas Savienības dalībvalsts vai citas Eiropas Ekonomikas zonas līguma puses.

Google Analytics komponenta mērķis ir analizēt trafiku mūsu vietnē. Google izmanto apkopotos datus un informāciju, cita starpā, lai novērtētu mūsu vietnes lietošanu un sniegtu tiešsaistes pārskatus, kas parāda darbības mūsu vietnēs, un lai sniegtu mums citus pakalpojumus, kas saistīti ar mūsu vietnes izmantošanu.

Google Analytics ievieto sīkfailu datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmā. Sīkdatņu definīcija ir paskaidrota iepriekš. Iestatot sīkfailu, Google ļauj analizēt mūsu vietnes izmantošanu. Katru reizi izsaucot vienu no šīs vietnes atsevišķajām lappusēm, kuru pārvalda kontrolieris un kurā tika integrēts Google Analytics komponents, datu pārlūks informācijas subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmā automātiski iesniegs datus, izmantojot Google Analytics komponents tiešsaistes reklamēšanai un komisijas apmaksai Google. Šīs tehniskās procedūras gaitā uzņēmums Google iegūst zināšanas par personisko informāciju, piemēram, par datu subjekta IP adresi, kas kalpo Google, cita starpā, lai izprastu apmeklētāju un klikšķu izcelsmi un pēc tam izveidotu komisijas maksājumus.

Sīkdatne tiek izmantota, lai uzglabātu personisko informāciju, piemēram, piekļuves laiku, vietu, no kuras tika veikta piekļuve, un datu subjekta apmeklējumu biežumu mūsu vietnē. Katru reizi apmeklējot mūsu vietni, šādi personas dati, tostarp datu subjekta izmantotās piekļuves internetam IP adrese, tiks pārsūtīti uzņēmumam Google Amerikas Savienotajās Valstīs. Šos personas datus Google glabā Amerikas Savienotajās Valstīs. Google var nodot šos personas datus, kas savākti, izmantojot tehnisko procedūru, trešajām pusēm.

Datu subjekts, kā minēts iepriekš, jebkurā laikā var novērst sīkfailu iestatīšanu, izmantojot mūsu vietni, attiecīgi pielāgojot izmantoto tīmekļa pārlūkprogrammu, un tādējādi neatgriezeniski liegt sīkfailu iestatīšanu. Šāda pielāgošana izmantotajam interneta pārlūkam arī liegtu Google Analytics iestatīt sīkfailu datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmā. Turklāt sīkfailus, kurus jau izmanto Google Analytics, var jebkurā laikā izdzēst, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu vai citas programmatūras programmas.

Turklāt datu subjektam ir iespēja iebilst pret datu apkopošanu, ko ģenerē Google Analytics un kas ir saistīta ar šīs vietnes izmantošanu, kā arī par šo datu apstrādi Google un iespēju izslēgt jebkādu šādu . Šajā nolūkā datu subjektam zem saites https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ir jāielādē pārlūkprogrammas papildinājums un tas jāinstalē. Šis pārlūka pievienojumprogramma, izmantojot JavaScript, paziņo pakalpojumam Google Analytics, ka visi dati un informācija par interneta lapu apmeklējumiem nedrīkst tikt pārsūtīti uz Google Analytics. Pārlūkprogrammas papildinājumu instalēšana tiek uzskatīta par Google iebildumu. Ja datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēma vēlāk tiek izdzēsta, formatēta vai no jauna instalēta, datu subjektam jāpārinstalē pārlūkprogrammas papildinājumi, lai atspējotu Google Analytics. Ja pārlūkprogrammas papildinājumu atinstalēja datu subjekts vai jebkura cita persona, kas attiecināma uz viņu kompetences jomu, vai tas ir atspējots, ir iespējams veikt pārlūkprogrammas papildinājumu pārinstalēšanu vai atkārtotu aktivizēšanu.

Papildinformāciju un piemērojamos Google datu aizsardzības noteikumus var iegūt vietnē https://www.google.com/intl/lv/policies/privacy/ un vietnē http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Pakalpojums Google Analytics ir sīkāk paskaidrots šajā saitē https://www.google.com/analytics/.

13. DATU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI PAR GOOGLE REMARKETINGA PIEMĒROŠANU UN LIETOŠANU

Šajā vietnē kontrolieris ir integrējis Google atkārtotā mārketinga pakalpojumus. Google atkārtotais mārketings ir Google AdWords funkcija, kas ļauj uzņēmumam rādīt reklāmas interneta lietotājiem, kuri iepriekš ir uzturējušies uzņēmuma tīmekļa vietnē. Google atkārtotā mārketinga integrācija ļauj uzņēmumam izveidot uz lietotājiem balstītu reklamēšanu un tādējādi attiecīgajiem interneta lietotājiem parāda atbilstošas ​​reklāmas.

Google atkārtotā mārketinga pakalpojumu uzņēmums ir uzņēmums Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Amerikas Savienotās Valstis.

Google atkārtotā mārketinga mērķis ir ar interesēm saistītas reklāmas ievietošana. Google atkārtotais mārketings ļauj mums rādīt reklāmas Google tīklā vai citās vietnēs, kas ir balstītas uz individuālām vajadzībām un pieskaņotas interneta lietotāju interesēm.

Google atkārtotais mārketings nosaka sīkfailu datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmā. Sīkdatņu definīcija ir paskaidrota iepriekš. Iestatot sīkfailu, Google ļauj atpazīt mūsu vietnes apmeklētāju, ja viņš izsauc secīgas tīmekļa lapas, kas ir arī Google reklāmas tīkla dalībnieks. Katru reizi izsaucot interneta vietni, kurā pakalpojumu ir integrējis Google atkārtotais mārketings, datu subjekta tīmekļa pārlūkprogramma automātiski identificējas ar Google. Šīs tehniskās procedūras laikā Google saņem personisku informāciju, piemēram, IP adresi vai lietotāja sērfošanas uzvedību, kuru Google cita starpā izmanto, lai ievietotu ar interesēm saistītu reklāmu.

Sīkdatne tiek izmantota personiskās informācijas glabāšanai, piem. interneta lapas, kuras apmeklējis datu subjekts. Katru reizi, kad mēs apmeklējam mūsu interneta lapas, personas dati, tostarp interneta piekļuves IP adrese, ko izmanto datu subjekts, tiek pārsūtīti uzņēmumam Google Amerikas Savienotajās Valstīs. Šos personas datus Google glabā Amerikas Savienotajās Valstīs. Google var nodot šos personas datus, kas savākti, izmantojot tehnisko procedūru, trešajām pusēm.

Datu subjekts, kā minēts iepriekš, jebkurā laikā var novērst sīkfailu iestatīšanu, izmantojot mūsu vietni, attiecīgi pielāgojot izmantoto tīmekļa pārlūkprogrammu, un tādējādi neatgriezeniski liegt sīkfailu iestatīšanu. Šāda pielāgošana izmantotajai interneta pārlūkprogrammai arī liegtu Google iestatīt sīkfailu datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmā. Turklāt sīkdatnes, kuras jau izmanto Google, var jebkurā laikā izdzēst, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu vai citas programmatūras programmas.

Turklāt datu subjektam ir iespēja iebilst pret Google interešu reklamēšanu. Šim nolūkam datu subjektam ir jāizsauc saite uz www.google.de/settings/ads un jāveic vēlamie iestatījumi katrā interneta pārlūkprogrammā, kuru izmanto datu subjekts.

Papildinformāciju un faktiskos Google datu aizsardzības noteikumus var iegūt vietnē https://www.google.com/intl/lv/policies/privacy/.

14. DATU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI PAR GOOGLE + PIEMĒROŠANU UN LIETOŠANU

Šajā vietnē kontrolieris ir integrējis pogu Google+ kā sastāvdaļu. Google+ ir tā sauktais sociālais tīkls. Sociālais tīkls ir sociāla tikšanās vieta internetā, tiešsaistes kopiena, kas lietotājiem parasti ļauj sazināties savā starpā un mijiedarboties virtuālajā telpā. Sociālais tīkls var kalpot kā platforma viedokļu un pieredzes apmaiņai vai ļaut interneta kopienai sniegt personisku vai ar uzņēmējdarbību saistītu informāciju. Google+ ļauj sociālā tīkla lietotājiem iekļaut draugu pieprasījumos privātu profilu izveidi, augšupielādēt fotoattēlus un tīklu.

Pakalpojuma Google+ uzņēmums ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS.

Veicot katru izsaukumu uz vienu no šīs vietnes atsevišķajām lappusēm, kuru vada kontrolieris un kurā ir integrēta Google+ poga, datu pārlūkprogramma datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmā automātiski lejupielādē atbilstošā displeju. Google Google+ poga, izmantojot attiecīgo Google+ pogas komponentu. Šīs tehniskās procedūras laikā Google tiek informēts par to, kuru konkrētu mūsu vietnes apakšlapu datu subjekts apmeklēja. Detalizētāka informācija par Google+ ir pieejama vietnē https://developers.google.com/+/.

Ja datu subjekts vienlaikus ir pieteicies pakalpojumā Google+, Google katru reizi, kad datu subjekts ir uzaicinājis mūsu vietni, un visā viņa uzturēšanās laikā mūsu vietnē atzīst, kuras konkrētas mūsu apakšlapas Interneta lapu apmeklēja datu subjekts. Šī informācija tiek apkopota, izmantojot pogu Google+, un Google to saskaņo ar attiecīgo Google+ kontu, kas saistīts ar datu subjektu.

Ja datu subjekts noklikšķina uz mūsu vietnē integrētās Google+ pogas un tādējādi sniedz Google+ 1 ieteikumu, tad Google piešķir šo informāciju datu subjekta personīgajam Google+ lietotāja kontam un saglabā personas datus. Google glabā datu subjekta Google+ 1 ieteikumu, padarot to publiski pieejamu saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kurus šajā sakarā akceptē datu subjekts. Pēc tam šajā vietnē datu subjekta sniegtais Google+ 1 ieteikums kopā ar citiem personas datiem, piemēram, Google+ konta nosaukums, ko izmanto datu subjekts, un saglabāts fotoattēls, tiek saglabāts un apstrādāts citos Google pakalpojumos, piemēram, meklētājprogrammā. Google meklētājprogrammas rezultāti, datu subjekta Google konts vai citas vietas, piem interneta lapās vai saistībā ar reklāmām. Google arī var sasaistīt šīs vietnes apmeklējumu ar citiem personas datiem, kas tiek glabāti Google. Google turpina reģistrēt šo personisko informāciju, lai uzlabotu vai optimizētu dažādus Google pakalpojumus.

Izmantojot pogu Google+, Google saņem informāciju par to, ka datu subjekts apmeklēja mūsu vietni, ja datu subjekts, veicot izsaukumu uz mūsu vietni, ir pieteicies pakalpojumā Google+. Tas notiek neatkarīgi no tā, vai datu subjekts noklikšķina uz Google+ pogas vai neklikšķina.

Ja datu subjekts nevēlas pārsūtīt personas datus uzņēmumam Google, viņš vai viņa var novērst šādu pārsūtīšanu, pirms izsaukšanas uz mūsu vietni, atsakoties no sava Google+ konta.

Papildu informāciju un Google datu aizsardzības noteikumus var iegūt vietnē https://www.google.com/intl/lv/policies/privacy/. Vairāk Google atsauksmju par pogu Google+ 1 var iegūt vietnē https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

15. DATU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI PAR INSTAGRAM PIEMĒROŠANU UN LIETOŠANU

Šajā vietnē kontrolieris ir integrējis pakalpojuma Instagram komponentus. Instagram ir pakalpojums, kuru var kvalificēt kā audiovizuālu platformu, kas lietotājiem ļauj koplietot fotoattēlus un videoklipus, kā arī izplatīt šādus datus citos sociālajos tīklos.

Instagram piedāvāto pakalpojumu uzņēmums ir Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS.

Ar katru izsaukumu uz vienu no šīs vietnes atsevišķajām lappusēm, kuru vada kontrolieris un kurā bija integrēts Instagram komponents (poga Insta), automātiski tiek piedāvāts interneta pārlūks datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmā. uz attiecīgā Instagram komponenta Instagram displeja lejupielādi. Šīs tehniskās procedūras laikā Instagram uzzina, kādu konkrētu mūsu vietnes apakšlapu apmeklēja datu subjekts.

Ja datu subjekts ir pieteicies vienlaicīgi vietnē Instagram, Instagram ar katru datu subjekta izsaukumu uz mūsu vietni un visu viņu uzturēšanās laiku mūsu interneta vietnē nosaka, kura konkrētā mūsu interneta apakšlapa lapu apmeklēja datu subjekts. Šī informācija tiek apkopota, izmantojot Instagram komponentu, un ir saistīta ar datu subjekta attiecīgo Instagram kontu. Ja datu subjekts noklikšķina uz vienas no mūsu vietnē integrētajām Instagram pogām, tad Instagram šo informāciju saskaņo ar datu subjekta Instagram personīgo lietotāja kontu un saglabā personas datus.

Instagram ar Instagram komponenta starpniecību saņem informāciju par to, ka datu subjekts ir apmeklējis mūsu vietni, ja datu subjekts ir pieteicies vietnē Instagram zvana laikā uz mūsu vietni. Tas notiek neatkarīgi no tā, vai persona noklikšķina uz Instagram pogas vai nē. Ja šāda informācijas pārsūtīšana uz Instagram nav vēlama datu subjektam, viņš vai viņa to var novērst, atsakoties no sava Instagram konta, pirms tiek izsaukta mūsu vietne.

Papildinformāciju un piemērojamos Instagram datu aizsardzības noteikumus var iegūt vietnēs https://help.instagram.com/155833707900388 un https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

16. DATU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI PAR YOUTUBE PIEMĒROŠANU UN LIETOŠANU

Šajā vietnē kontrolieris ir integrējis YouTube komponentus. YouTube ir interneta video portāls, kas ļauj video izdevējiem bez maksas iestatīt videoklipus un citus lietotājus, kas nodrošina arī bezmaksas to apskati, pārskatīšanu un komentēšanu. YouTube ļauj jums publicēt visu veidu videoklipus, lai jūs varētu piekļūt gan pilnām filmām, gan TV pārraidēm, kā arī mūzikas video, reklāmklipiem un lietotāju veidotajiem videoklipiem, izmantojot interneta portālu.

YouTube operētājsistēma ir YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS. YouTube, LLC ir Google Inc. meitasuzņēmums, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS.

Katru reizi izsaucot vienu no šīs vietnes atsevišķajām lappusēm, kuru pārvalda kontrolieris un kurā tika integrēts YouTube komponents (YouTube video), automātiski tiek piedāvāts interneta pārlūks datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmā. lai lejupielādētu atbilstošā YouTube komponenta displeju. Papildinformāciju par YouTube var iegūt vietnē https://www.youtube.com/yt/about/en/. Šīs tehniskās procedūras laikā YouTube un Google iegūst zināšanas par to, kādu konkrētu mūsu vietnes apakšlapu apmeklēja datu subjekts.

Ja datu subjekts ir pieteicies pakalpojumā YouTube, YouTube katru reizi izsaucot apakšlapu, kurā ir YouTube videoklips, atpazīst, kuru konkrēto mūsu interneta vietnes apakšlapu datu subjekts apmeklēja. Šo informāciju apkopo YouTube un Google un tā tiek piešķirta attiecīgajam datu subjekta YouTube kontam.

YouTube un Google, izmantojot YouTube komponentu, saņems informāciju par to, ka datu subjekts ir apmeklējis mūsu vietni, ja datu subjekts zvana laikā uz mūsu vietni ir pieteicies vietnē YouTube; tas notiek neatkarīgi no tā, vai persona noklikšķina uz YouTube videoklipa vai nē. Ja datu subjektam šāda informācijas pārsūtīšana uz vietni YouTube un Google nav vēlama, piegāde var tikt novērsta, ja datu subjekts atteicas no sava YouTube konta pirms izsaukuma uz mūsu vietni.

YouTube datu aizsardzības noteikumi, kas pieejami vietnē https://www.google.com/intl/lv/policies/privacy/, sniedz informāciju par personas datu vākšanu, apstrādi un izmantošanu, ko veic YouTube un Google.

17. DATU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI PAR DOUBLECLICK PIEMĒROŠANU UN LIETOŠANU

Šajā vietnē kontrolieris ir integrējis DoubleClick by Google komponentus. DoubleClick ir Google preču zīme, ar kuru reklāmas aģentūrām un izdevējiem galvenokārt tiek tirgoti īpaši īpašie tiešsaistes mārketinga risinājumi.

DoubleClick by Google darbības uzņēmums ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS.

DoubleClick by Google pārsūta datus DoubleClick serverim ar katru seansu, klikšķi vai citu darbību. Katra no šīm datu pārsūtīšanām izraisa sīkfaila pieprasījumu datu subjekta pārlūkprogrammai. Ja pārlūks pieņem šo pieprasījumu, DoubleClick izmanto sīkfailu datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmā. Sīkdatņu definīcija ir paskaidrota iepriekš. Sīkdatnes mērķis ir reklāmas optimizācija un attēlošana. Sīkdatne cita starpā tiek izmantota, lai parādītu un izvietotu lietotājiem atbilstošu reklāmu, kā arī izveidotu vai uzlabotu pārskatus par reklāmas kampaņām. Turklāt sīkdatne ļauj izvairīties no vienas reklāmas vairākkārtējas parādīšanas.

DoubleClick izmanto sīkfaila ID, kas nepieciešams tehniskā procesa izpildei. Piemēram, sīkfaila ID ir nepieciešams reklāmas rādīšanai pārlūkprogrammā. Lai izvairītos no dublēšanās, DoubleClick var arī izmantot sīkfaila ID, lai ierakstītu, kuras reklāmas jau ir parādītas pārlūkprogrammā. DoubleClick var arī uzskaitīt reklāmguvumus, izmantojot sīkfaila ID. Piemēram, reklāmguvumi tiek fiksēti, kad lietotājam iepriekš ir parādīta DoubleClick reklāmas reklāma un viņš pēc tam veic pirkumu reklāmdevēja vietnē, izmantojot to pašu interneta pārlūku.

DoubleClick sīkfailā nav personas datu. Tomēr DoubleClick sīkfailā var būt papildu kampaņas ID. Kampaņas ID tiek izmantots, lai identificētu kampaņas, ar kurām lietotājs jau ir sazinājies.

Katru reizi izsaucot vienu no šīs vietnes atsevišķajām lappusēm, kuru vada kontrolieris un kurā bija integrēts DoubleClick komponents, attiecīgais DoubleClick komponents automātiski mudina interneta pārlūku datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmā. nosūtīt datus Google reklamēšanai tiešsaistē un rēķinu izrakstīšanai par komisijām. Šīs tehniskās procedūras laikā Google iegūst zināšanas par visiem datiem, kurus Google var izmantot komisijas aprēķinu veidošanai. Google, cita starpā, var saprast, ka datu subjekts ir noklikšķinājis uz noteiktām saitēm mūsu vietnē.

Datu subjekts, kā minēts iepriekš, jebkurā laikā var novērst sīkfailu iestatīšanu, izmantojot mūsu vietni, attiecīgi pielāgojot izmantoto tīmekļa pārlūkprogrammu, un tādējādi neatgriezeniski liegt sīkfailu iestatīšanu. Šāda pielāgošana izmantotajai interneta pārlūkprogrammai arī liegtu Google iestatīt sīkfailu datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmā. Turklāt sīkdatnes, kuras jau izmanto Google, var jebkurā laikā izdzēst, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu vai citas programmatūras programmas.

Papildinformāciju un DoubleClick piemērojamos datu aizsardzības noteikumus vietnē DoubleClick var iegūt Google https://www.google.com/intl/lv/policies/.

18. APMAKSAS METODE: DATU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI PAR PAYPAL KĀ MAKSĀJUMU PROCESORA IZMANTOŠANU

Šajā vietnē kontrolieris ir integrējis PayPal komponentus. PayPal ir tiešsaistes maksājumu pakalpojumu sniedzējs. Maksājumi tiek apstrādāti, izmantojot tā sauktos PayPal kontus, kas pārstāv virtuālos privātos vai biznesa kontus. PayPal arī spēj apstrādāt virtuālos maksājumus, izmantojot kredītkartes, ja lietotājam nav PayPal konta. PayPal konts tiek pārvaldīts, izmantojot e-pasta adresi, tāpēc klasisko kontu numuru nav. PayPal ļauj aktivizēt tiešsaistes maksājumus trešajām personām vai saņemt maksājumus. PayPal pieņem arī pilnvarnieka funkcijas un piedāvā pircēju aizsardzības pakalpojumus.

PayPal operētājsistēma Eiropā ir PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburga, Luksemburga.

Ja pasūtīšanas procesā datu subjekts izvēlas “PayPal” kā norēķinu iespēju tiešsaistes veikalā, mēs automātiski pārsūtām datu subjekta datus uz PayPal. Izvēloties šo maksājuma iespēju, datu subjekts piekrīt maksājumu apstrādei nepieciešamo personas datu pārsūtīšanai.

Personas dati, kas tiek pārsūtīti uz PayPal, parasti ir vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, IP adrese, tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs vai citi dati, kas nepieciešami maksājumu apstrādei. Pirkuma līguma apstrādei nepieciešami arī tādi personas dati, kas ir saistīti ar attiecīgo pasūtījumu.

Datu pārsūtīšana ir vērsta uz maksājumu apstrādi un krāpšanas novēršanu. Pārzinis pārsūtīs personas datus uz PayPal, jo īpaši, ja ir pamatota interese par pārsūtīšanu. Personas datus, ar kuriem apmainās starp PayPal un kontrolieri datu apstrādei, PayPal pārsūtīs ekonomikas kredīta aģentūrām. Šis pārsūtījums ir paredzēts identitātes un kredītspējas pārbaudei.

PayPal, ja nepieciešams, nodos personas datus saistītajiem uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem vai apakšuzņēmējiem tiktāl, cik tas nepieciešams, lai izpildītu līgumsaistības vai lai dati tiktu apstrādāti pasūtījumā.

Datu subjektam ir iespēja no PayPal jebkurā laikā atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei. Atsaukšana neietekmē personas datus, kuri jāapstrādā, jāizmanto vai jānosūta saskaņā ar (līguma) maksājumu apstrādi.

PayPal piemērojamos datu aizsardzības noteikumus var iegūt vietnē https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

19. APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS

Art. 6. panta 1. punkts GDPR kalpo kā juridiskais pamats apstrādes darbībām, kurām mēs iegūstam piekrišanu konkrētam apstrādes mērķim. Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kurā datu subjekts ir līgumslēdzējs, kā tas notiek, piemēram, ja apstrādes darbības ir nepieciešamas preču piegādei vai jebkura cita pakalpojuma sniegšanai, apstrāde ir pamatojoties uz 6. panta 1. punktu. b GDPR. Tas pats attiecas uz tādām apstrādes darbībām, kas nepieciešamas pirmslīguma pasākumu veikšanai, piemēram, izmeklēšanas gadījumā par mūsu produktiem vai pakalpojumiem. Vai uz mūsu uzņēmumu attiecas juridiskas saistības, saskaņā ar kurām ir nepieciešama personas datu apstrāde, piemēram, nodokļu saistību izpildei, apstrāde ir balstīta uz Art. 6. panta 1. punkts c GDPR. Retos gadījumos personas datu apstrāde var būt nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālās intereses. Tas tā būtu, piemēram, ja mūsu uzņēmumā kāds apmeklētājs būtu ievainots un viņa vārds, vecums, veselības apdrošināšanas dati vai cita svarīga informācija būtu jānodod ārstam, slimnīcai vai citai trešai personai. Tad apstrādes pamatā būtu Art. 6. panta 1. punkts d GDPR. Visbeidzot, apstrādes darbību pamatā varētu būt 6. panta 1. punkta lit. f GDPR. Šis juridiskais pamats tiek izmantots apstrādes darbībām, uz kurām neattiecas neviens no iepriekš minētajiem juridiskajiem pamatiem, ja apstrāde ir nepieciešama mūsu uzņēmuma vai trešās personas likumīgo interešu mērķiem, izņemot gadījumus, kad šādas intereses ir svarīgākas par interesēm. datu subjekta pamattiesības un brīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība. Šādas apstrādes darbības ir īpaši pieļaujamas, jo tās ir īpaši pieminējis Eiropas likumdevējs. Viņš uzskatīja, ka likumīgas intereses var pieņemt, ja datu subjekts ir pārziņa klients (GDPR 47. apsvēruma 2. teikums).

20. PAMATOJAMĀS INTERESES, KO RADA KONTROLĒTĀJS VAI TREŠĀ PERSONA

Ja personas datu apstrāde pamatojas uz 6. panta 1. punktu. Saskaņā ar GDPR mūsu likumīgās intereses ir veikt uzņēmējdarbību par labu visu mūsu darbinieku un akcionāru labklājībai.

21. PERIODS, KURĀ PERSONAS DATI VAR TIKT GLABĀTI

Kritēriji, kas tiek izmantoti personas datu glabāšanas perioda noteikšanai, ir attiecīgais likumā noteiktais glabāšanas periods. Pēc šī perioda beigām attiecīgie dati tiek regulāri izdzēsti, ja vien tie vairs nav vajadzīgi līguma izpildei vai līguma uzsākšanai.

22. PERSONAS DATU SNIEGŠANA KĀ STATĪBAS VAI LĪGUMA PRASĪBAS; PRASĪBAS, KAS NEPIECIEŠAMAS LĪGUMA LĪGUMAM; DATU PIENĀKUMS PAR PERSONAS DATU SNIEGŠANU; IESPĒJAMAS ŠĀDU DATU SNIEGŠANAS NEVEIKŠANAS SEKAS

Mēs paskaidrojam, ka personas datu sniegšana daļēji ir obligāta likumā (piemēram, nodokļu noteikumi) vai arī tā var izrietēt no līguma noteikumiem (piemēram, informācija par līguma partneri). Dažreiz var būt nepieciešams noslēgt līgumu, ka datu subjekts mums sniedz personas datus, kuri mums vēlāk jāapstrādā. Datu subjektam, piemēram, ir pienākums sniegt mums personas datus, kad mūsu uzņēmums paraksta līgumu ar viņu. Personas datu nenodrošināšana izraisītu to, ka nevarētu noslēgt līgumu ar datu subjektu. Pirms datu subjekts sniedz personas datus, datu subjektam ir jāsazinās ar jebkuru darbinieku. Darbinieks datu subjektam paskaidro, vai personas datu sniegšana ir nepieciešama likumā vai līgumā vai ir nepieciešama līguma noslēgšanai, vai pastāv pienākums sniegt personas datus un kādas ir personas nenodrošināšanas sekas dati.

23. AUTOMATIZĒTĀ LĒMUMU PIEŅEMŠANA

Kā atbildīgs uzņēmums mēs neizmantojam automātisku lēmumu pieņemšanu vai lietotāju automātisku profilēšanu.

Juridiskā informācija

Paziņojums Eiropas lietotājiem: šis paziņojums par privātumu ir sagatavots, izpildot pienākumus, kas noteikti EK Direktīvas Nr. 95/46 / EK un saskaņā ar Direktīvas 2002/58 / EK, kas pārskatīta ar Direktīvu 2009/136 / EK, noteikumiem par sīkdatnēm. Šī privātuma politika attiecas tikai uz šo lietojumprogrammu.